Mehanska tesnila se uporabljajo v vseh industrijskih panogah, od živilske industrije, mlekarne, pivovarne, proizvajalci sokov, etc., do kemične, papirne in naftne industrije. Spekter uporabe mehanskih tesnil je izjemno širok, lahko rečemo da jih pravzaprav srečamo povsod.
V 30 letih našega delovanja smo se srečali tako rekoč z vsemi vrstami in tipi mehanskih tesnil. Po navadi mehansko tesnilo pride v podjetje z novo opremo, le-ta pa ima običajno vgrajena mehanska tesnila iz dežele iz katere ta oprema izhaja. Z globalizacijo lahko rečemo, da imamo v našem podjetju opravka s tesnili s celega sveta od Japonske preko Indije, Evrope do ZDA. Čeprav na prvi pogled kaže, da nenehno dobivamo v popravilo drugačna, včasih »eksotična« tesnila, nam to predstavlja izziv in poglabljanje znanja in izkušenj o mehanskih tesnilih. To pa posledično pripelje do tega, da praktično ni tesnila, ki nam ne bi bil domač in ga ne bi znali obnoviti.
Dobro vemo, kako pomemben je pravi izbor tipa mehanskega tesnila in materialov, ki so vgrajeni glede na aplikacijo le-tega. Izbira je ključna, saj tudi kvalitetno izdelano mehansko tesnilo ne opravlja svoje funkcije,ne zaradi slabe kvalitete, pač pa napačne izbire tipa tesnila ali materialov iz katerih so drsne površine ali sekundarnih tesnil itd. Naše 30-letne izkušnje nam omogočajo pravilno izbiro tipa mehanskega tesnila in tudi materialov drsnih površin ter sekundarnih tesnil, ki so vgrajena v mehansko tesnilo.
Ni vedno nabavna cena najprimernejši kriterij nakupa tesnila. Na žalost v zadnjih letih opažamo trend nakupov najcenejše ponudbe ne glede na to pod kakšnimi pogoji obratovanja se bo to tesnilo uporabljalo. Prav tako tudi izbira najdražjega tesnila ni vedno primerna. Idealno bi sicer bilo, da je najcenejše mehansko tesnilo najboljše, vendar na žalost temu ni tako. Pametna izbira tipa tesnila in materialov, ki so vgrajeni v le-tega je nujna za nemoteno proizvodnjo in s tem optimizacijo stroškov. Pri nabavi tesnila in vgradnji je vedno treba upoštevati stroške vzdrževanja in s tem tudi stroške človeškega dela. Ta predstavlja v industrijsko razvitih državah kot npr. EU in ZDA vedno večji strošek. Iz tega sledi, da je zelo pomembno, da se delovna sila uporabi optimalno, saj je le-ta vedno dražja. Izkušen, samostojen vzdrževalec v industriji potrebuje najmanj 15 let, da lahko opravlja samostojna, zahtevna dela, saj je njegov čas dragocen. Ne sme se ga porabljati za menjavo mehanskih tesnil, ki so npr. kupljena po nizki nabavni ceni, vendar niso optimalna za določeno aplikacijo. Ceneje je uporabljati mehansko tesnilo, ki ima sicer višjo nabavno ceno, vendar ga ni potrebno tako pogosto menjati, ker je pravilno izbrano za določeno aplikacijo.
Če pa je menjava enostavnejša je še toliko bolje. Tu bi pa omenil tako imenovana Cartridge mehanska tesnila. Ta so sicer draga, vendar pri pravilni izbiri tipa Cartridge mehanskega tesnila glede na aplikacijo se izkaže, da so v bistvu cenejša kot klasična mehanska tesnila.
Nabava novih Cartridge mehanskih tesnil je draga. Imajo pa Cartridge mehanska tesnila kar nekaj prednosti pred klasičnimi mehanskimi tesnili. Prva je hitrejša demontaža in montaža mehanskega tesnila, pri čemer črpalke ni treba razstavljati in se s tem prihrani ogromno delovnega časa.
Druga pa so je pri Cartridge mehanskem tesnilu so nekateri deli mehanskega tesnila zaščiteni pred okolico z ohišjem, tako da ga zunanji dejavniki ne morejo poškodovati. Prav tako pa tudi deli mehanskega tesnila, ki so sestavni Cartrodge mehanskega tesnila ne morejo poškodovati črpalke v primeru razbitja, ker so v ohišju. Torej,mehansko tesnilo deluje v zaščitni tekočini, kar še dodatno podaljšuje življenjsko dobo Cartridge mehanskega tesnila.
Iz vsega tega je razvidno, da so prednosti Cartridge mehanskega tesnila pred klasičnim mehanskim tesnilom velike ne glede na njihovo višjo nabavno ceno. Prihranek pri delovanju Cartridge mehanskih tesnil se pokaže pri varnosti obratovanja črpalke s Cartridge mehanskim tesnilom ter bistveno manjšim stroškom delovne sile. Največji prihranek pri uporabi Cartridge mehanskih tesnil se torej pokaže šele pri obnavljanju Cartridge mehanskih tesnil.
Obnova Cartridge mehanskega tesnila dosega v povprečju 20 – 40% nabavne cene novega Cartridge mehanskega tesnila, odvisno od velikosti, tipa, itd. Pri obnovi Cartridge mehanskega tesnila moramo vedeti, da cena novega Cartridge mehanskega tesnila v veliki meri predstavljajo ohišje in puša Cartridge mehanskega tesnila. Čeprav so le ti lahko poškodovani, izdelava ali popravilo ne predstavlja problema. Običajno se pri Cartridge mehanskemu tesnilu kakor pri navadnem mehanskem tesnilu poškodujejo samo drsni obroči in sekundarna tesnila. Ti se popravijo ali zamenjajo, sekundarna tesnila pa se vedno zamenjajo z novimi, pri čemer ohišje in puša ostanejo isti. Navadno se jih le očisti in po potrebi malo popravi. Zaradi tega je cena obnove Cartridge mehanskega tesnila sorazmerno nizka. Istočasno bi se pa lahko reklo, da je življenska doba Cartridge mehanskega tesnila pravzaprav neskončna. Poznamo primere v kemični industriji, kjer obnavljamo isto tesnilo že 20 let. Pogosti pa so primeri, kjer določena tesnila in sicer v farmaciji in papirni industriji, obnavljamo že 10-15 let. Z obnovo Cartridge mehanskih tesnil na ta način, se lahko, kot smo pojasnili, izjemno zmanjša stroške proizvodnje. Kot smo omenili, sama zamenjava Cartridge mehanskega tesnila ne vzame preveč časa vzdrževalcu in s tem tudi zmanjšamo strošek delovne sile. Samo Cartridge mehansko tesnilo nam torej poveča zanesljivost tesnjenja pri določeni aplikaciji.
V našem podjetju smo se specializirali za obnovo Cartridge mehanskih tesnil vseh vrst in velikosti.